Imobilizácia

  • Raticovej zveri
  • ZOO zvierat

(MVDr. Ostrolucký Ján)

Imobilizácia HD