Ďalšie služby

 • Interná medicína
 • Ortopédia
 • Chirurgia
 • Gynekológia a pôrodníctvo
 • Inseminácia
 • USG (Sonografické vyšetrenie)
 • Stomatológia
 • Čistenie zubov
 • Dermatológia
 • Laboratórna diagnostika
 • Biochemické a hematologické vyšetrenie krvi
 • Čipovanie
 • Vystavenie petpassu (europasu)
 • Preventívna zdravotná starostlivosť
 • Veterinárne diety
 • Odčervenie
 • Vakcinácie (Očkovanie)
 • Poradenstvo
 • Imobilizácia voľne žijúcej zveri