Očkovanie

  •   PSY  
  • MAČKY
  • KONE
  • OŠÍPANÁ
  • OVCE
  • KOZY
  • HOVÄDZÍ DOBYTOK
  • FRETKY
  • KRÁLIKY
  • HYDINA

                               

VAKCINÁCIA ŠTENIATKA      

1. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 6 - 7 TÝŽDŇOV)

 
PSINKA
PARVOVIRÓZA
INFEKČNÁ HEPATITÍDA
PARAINFLUENZA

2. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 9 - 10 TÝŽDŇOV)


 
PSINKA
PARVOVIRÓZA
INFEKČNÁ HEPATITÍDA
PARAINFLUENZA
LEPTOSPIRÓZA


3. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 13 - 14 TÝŽDŇOV)


 
PSINKA
PARVOVIRÓZA
INFEKČNÁ HEPATITÍDA
PARAINFLUENZA
LEPTOSPIRÓZA
BESNOTA

 

             DOSPELÉ PSY
 


1 X DO ROKA

 
PSINKA
PARVOVIRÓZA
INFEKČNÁ HEPATITÍDA
PARAINFLUENZA
LEPTOSPIRÓZA
1 X ZA 1 AŽ 3 ROKY
(podľa druhu použitej vakcíny)
BESNOTA

 

PSINKA (D - distemper)
PARVOVIRÓZA (P - parvovirus)
INFEKČNÁ HEPATITÍDA (A - adenovirus alebo H - hepatitis)
PARAINFLUENZA (Pi - parainfluenza)
LEPTOSPIRÓZA (L - leptosirosis)
BESNOTA (R – rabies)
KORONAVÍRUS (C - coronavírus)

 

ĎALŠIE VAKCINÁCIE
LYMSKÁ BORELIÓZA
KOTERCOVÝ (PSINCOVÝ) KAŠEĽ
TETANUS
HERPESVÍRUS
KORONAVÍRUS
BABEZIÓZA
PLESŇOVÉ OCHORENIA

 

                          

            VAKCINÁCIA MAČIATOK

1. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 8 - 9 TÝŽDŇOV)
 
INFEKČNÁ PANLEUKOPÉNIA
HERPESVIRÓZA
CALCIVIRÓZA

2. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 12 - 13 TÝŽDŇOV)

 
INFEKČNÁ PANLEUKOPÉNIA
HERPESVIRÓZA
CALCIVIRÓZA
BESNOTA

 

                 DOSPELÉ MAČKY

1 X DO ROKA
 
INFEKČNÁ PANLEUKOPÉNIA
HERPESVIRÓZA
CALCIVIRÓZA
1 X ZA 1 AŽ 3 ROKY
(podľa druhu použitej vakcíny)
BESNOTA

 

INFEKČNÁ PANLEUKOPÉNIA (P)
HERPESVIRÓZA (R)
CALCIVIRÓZA (C)
BESNOTA (R – rabies)

 

ĎALŠIE VAKCINÁCIE
CHLAMYDIÓZA
VÍRUSOVÁ LEUKÉMIA
LYMSKÁ BORELIÓZA
PLESŇOVÉ OCHORENIA

 

                           

             VAKCINÁCIA ŽRIEBÄT                   

1. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 6 MESIACOV)
CHRÍPKA KONÍ
HERPESVÍRUSOVÉ OCHORENIA
TETANUS
SALMONELÓZA KONÍ
     (OCHROMA ŽRIEBÄT
)
BESNOTA

2. VAKCINÁCIA
(O 4 TÝŽDNE PO 1. VAKCINÁCIÍ)
CHRÍPKA KONÍ
HERPESVÍRUSOVÉ OCHORENIA
TETANUS
SALMONELÓZA KONÍ
     (OCHROMA ŽRIEBÄT
)

BESNOTA
3. VAKCINÁCIA
(O 3 MESIACE PO 1. VAKCINÁCIÍ)
CHRÍPKA KONÍ
HERPESVÍRUSOVÉ OCHORENIA

 

REVAKCINÁCIA KONÍ                     
HERPESVÍRUSOVÉ OCHORENIA KAŽDÝCH 6 MESIACOV
CHRÍPKA KONÍ 1 X ROČNE
BESNOTA 1 X ROČNE
TETANUS 1 X ZA 2 ROKY

 

ĎALŠIE VAKCINÁCIE
ZÁPADONÍLSKA ENCEFALITÍDA
TRICHOFYTÓZA KONÍ

LYMSKÁ BORELIÓZA

 

     VAKCINÁCIA PROTI
(INFLUENZA
U KONÍ, KTORÉ SA
NA FEI
CHRÍPKE KONÍ
EQUORUM)
BUDÚ ZÚČASTŇOVAŤ
PRETEKOCH
1. VAKCINÁCIA ŽRIEBÄTÁ VO VEKU
4 AŽ 6 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA 21 AŽ 92 DNÍ
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA V PRIEBEHU 6 MESIACOV,
21 DNÍ PO 2. VAKCINÁCIÍ

ĎALŠIE VAKCINÁCIE
 
1 X ROČNE
DO 365 DNÍ OD POSLEDNEJ
VAKCINÁCIE

 


* FEI = SVETOVÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA
* AK SA KÔŇ BUDE ZÚČASTŇOVAŤ NA FEI PRETEKOCH,    
  POSLEDNÁ DÁVKA MUSÍ BYŤ PODANÁ DO 6 MESIACOV +
  21 DNÍ PRED PRÍCHODOM NA FEI PODUJATIE

* KÔŇ NESMIE BYŤ VAKCINOVANÝ V OBDOBÍ MENEJ AKO 7 DNÍ
  PRED PODUJATÍM
                                   

 

U KONÍ, KTORÉ SA NEZÚČASTŇUJÚ ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ, SA VYKONÁVA PRIMOVAKCINÁCIA ROVNAKO AKO
U ŠPORTOVÝCH KONÍ, A POTOM POSTAČUJE JEDNA VAKCINÁCIA ROČNE.

 

    VAKCINÁCIA PROTI TETANU         
VAKCINÁCIA ŽRIEBÄT
OD VAKCINOVANÝCH MATIEK
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 4 AŽ 6 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA VO VEKU 10 AŽ 12 MESIACOV
VAKCINÁCIA ŽRIEBÄT
OD NEVAKCINOVANÝCH MATIEK
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 1 AŽ 4 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA O 4 TÝŽDNE
PO 2. VAKCINÁCIÍ
VAKCINÁCIA PORANEBÝCH ŽRIEBÄT
OD NEVAKCINOVANÝCH MATIEK
ODPORÚČA SA PODANIE ANTITETANOVÉHO SÉRA
REVAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ
PODĽA AMERICKEJ ASOCIÁCIE
KONSKÝCH VETERINÁROV

(AAEP)

1 X ROČNE
 
PODĽA BRITSKEJ ASOCIÁCIE
KONSKÝCH VETERINÁROV
(BEVA)

1 X ZA 2 ROKY
 
VAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ,
KTORÉ NEBOLI VAKCINOVANÉ
ALEBO
BOLI ZAVAKCINOVANÉ S NEZNÁMOU VAKCÍNOU
1. VAKCINÁCIA KEDYKOĽVEK
(VÝNIMKA ŽREBNÉ KOBYLY)
                                                   
2. VAKCINÁCIA
O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ

(ochranná koncentrácia protilátok sa vytvorí do 14 dní
od podania 2. vakcíny)
VAKCINÁCIA ŽREBNÝCH KOBÝLKEDY SA MÔŽU VAKCINOVAŤ?


 
        4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
        PRED OŽREBENÍM
(ochrana kobyly - poranenia   
    vzniknuté pri pôrode
ochrana žriebät - pasívne
    prijaté protilátky od matky
    cez kolostrum)
KEDY SA NEMÔŽU VAKCINOVAŤ? PRVÉ 3 MESIACE GRAVIDITY
VAKCINÁCIA PORANENÝCH KONÍ,
VAKCINÁCIA KONÍ PO CHIRURGICKÝCH ZÁKROKOCH
KONE, KTORÉ SA PORANILI, ALEPO PODSTÚPILI CHIRURGICKÝ ZÁKROK V OBDOBÍ DLHŠOM AKO 6 MESIACOV OD POSLEDNEJ VAKCINÁCIE TREBA REVAKCINOVAŤ IHNEĎ PO PORANENÍ ALEBO PO CHIRURGICKOM ZÁKROKU.
(aj povrchové rany môžu byť vstupnou bránou pre infekciu)
AK KÔŇ NEBOL IMUNIZOVANÝ VAKCÍNOU JE NUTNÉ PODAŤ TETANOVÝ ANTITOXÍN (SÉRUM) + VAKCÍNU.
(tetanový antitoxín zabezpečí pasívnu imunitu, kým si kôň nevytvorí vlastné protilátky z podanej vakcíny)
PRI ROZHODOVANÍ O PODANÍ SÉRA TREBA ZVÁŽIŤ ZRIEDKAVÚ, ALE MOŽNÚ KOMPLIKÁCIU - THEILEROVA CHOROBA (HEPATÁLNA NEKRÓZA).

 

             VAKCINÁCIA PROTI BESNOTE
ŽRIEBÄTÁ OD VAKCINOVANÝCH MATIEK
1. VAKCINÁCIA NAJNESKÔR DO VEKU
6 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
ŽRIEBÄTÁ OD NEVAKCINOVANÝCH MATIEK
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 3 AŽ 4 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
DOSPELÉ KONE
1 X ROČNE

 

VAKCINÁCIA
HERPESVÍRUSOVÝM
(EHV1/
PROTI
OCHORENIAM
EHV4)
VAKCINÁCIA ŽRIEBÄT
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 4 AŽ 6 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA VO VEKU 10 AŽ 12 MESIACOV
REVAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ
                          KAŽDÝCH 6 MESIACOV:
- KONE MLADŠIE AKO 5 ROKOV
- KONE V ŽREBČÍNOCH, ALEBO TIE, KTORÉ SÚ V KONTAKTE
  SO ŽREBNÝMI KOBYLAMI
- KONE V ZARIADENIACH S VEĽKOU MIGRÁCIUO KONÍ
- KONE ZÚČASTŇUJÚCE SA NA PRETEKOCH, VÝSTAVÁCH A POD.
VAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ,
KTORÉ NEBOLI VAKCINOVANÉ
1. VAKCINÁCIA KEDYKOĽVEK
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 2. VAKCINÁCIÍ
VAKCINÁCIA PLEMENNÝCH ŽREBCOV
VAKCINÁCIA PRED PRIPÚŠŤACOU SEZÓNOU,
A POTOM PODĽA RIZIKA INFEKCIE
VAKCINÁCIA NEŽREBNÝCH KOBÝL
VAKCINÁCIA PRED PRIPÚŠŤACOU SEZÓNOU,
A POTOM PODĽA RIZIKA INFEKCIE
VAKCINÁCIA ŽREBNÝCH KOBÝL
1. VAKCINÁCIA V 5. MESIACI GRAVIDITY
2. VAKCINÁCIA V 7. MESIACI GRAVIDITY
3. VAKCINÁCIA V 9. MESIACI GRAVIDITY
Protilátky sa dostávajú kolostrom do žriebät, čo znižuje riziko infekcie, napriek tomu sa toto ochoenie vyskytuje u žriebät často.

 

               VAKCINÁCIA
ZÁPADONÍLSKEJ
PROTI
ENCEFALITÍDE
VAKCINÁCIA ŽRIEBÄT
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 4 AŽ 6 MESIACOV
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
3. VAKCINÁCIA O 6 MESIACOV
PO 2. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ
1 X ROČNE
VAKCINÁCIA DOSPELÝCH KONÍ,
KTORÉ NEBOLI VAKCINOVANÉ
1. VAKCINÁCIA KEDYKOĽVEK
2. VAKCINÁCIA O 4 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
(niektorí výrobcovia udávajú
3 až 5 týždňov po 1. vakcinácií)

 

* OCHORENIE POSTIHUJE CICAVCE A VTÁKY, JE PRENÁŠANÉ
  KOMÁRMI

* PRIAMY PRENOS Z KOŇA NA KOŇA/ČLOVEKA NIE JE MOŽNÝ
* NEPRIAMY PRENOS Z KOŇA NA ČLOVEKA PROSTREDNÍCTVOM KOMÁROV JE VYSOKO NEPRAVDEPODOBNÝ, PRETOŽE V KONSKEJ KRVI NECIRKULUJE DOSTATOČNÉ MNOŽSTVO VÍRUSU
                                   

 

                           

VAKCINÁCIA OŠÍPANÝCH
ROTAVÍR.
A ENTER.
KOLI INF.

1.VAKCINÁCIA 
PRASNIČKY A PRASNICE
6 AŽ 4 TÝŽDNE
PRED OPRASENÍM
2. VAKCINÁCIA O 2 - 4 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ
(najneskôr 2 týždne pred )
REVAKCINÁCIA 4 AŽ 2 TÝŽDNE PRED KAŽDÝM ĎALŠÍM OČAKÁVANÝM PÔRODOM
ČERVIENKA 1. VAKCINÁCIA VO VEKU 8 TÝŽDŇOV
REVAKCINÁCIA KAŽDÝCH 6 MESIACOV
SÍPAVKA
OŠÍPANÝCH
1. VAKCINÁCIA 8 AŽ 6 TÝŽDŇOV
PRED PÔRODOM
2. VAKCINÁCIA 4 AŽ 2 TÝŽDNE PRED PÔRODOM
REVAKCINÁCIA 3 AŽ 2 TÝŽDNE PRED KAŽDÝM ĎALŠÍM OČAKÁVANÝM PÔRODOM
(ak obdobie medzi dvoma pôrodmi je dlhšie ako 8 mesiacov, treba zopakovať základnú vakcináciu)
PARVOVIRÓZA
OŠÍPANÝCH
PRASNIČKY
A
PRASNICE
1. VAKCINÁCIA 2 AŽ 4 TÝŽDNE PRED PRIPUSTENÍM
 REVAKCINÁCIA 2 AŽ 4 TÝŽDNE PRED ,,ĎALŠÍM,, PRIPUSTENÍM
KANCE 1. VAKCINÁCIA MINIMÁLNE
2  TÝŽDNE PRED PRIPUSTENÍM
REVAKCINÁCIA KAŽDÝCH
6 MESIACOV
PARVOVIRÓZA
+
LEPTOSPIRÓZA
OŠÍPANÝCH
PRASNIČKY
A
PRASNICE
1. VAKCINÁCIA 4 AŽ 5 TÝŽDŇOV PRED PRIPUSTENÍM
2. VAKCINÁCIA 2 AŽ 3 TÝŽDNE
PO
1. VAKCINÁCIÍ
(2 - 3 týždne pred pripustením)
REVAKCINÁCIA 2 AŽ 4 TÝŽDNE PRED ,,ĎALŠÍM,, PRIPUSTENÍM
KANCE 1. VAKCINÁCIA 4 AŽ 5 TÝŽDŇOV PRED PRVÝM PRIPUSTENÍM/
ODBEROM EJAKULÁTU
2. VAKCINÁCIA 2 AŽ 3 TÝŽDNE
PO
1. VAKCINÁCIÍ
(2 - 3 týždne pred pripustením)
REVAKCINÁCIA KAŽDÝCH
6 MESIACOV
PLEUROPN.
OŠÍPANÝCH
PRASIATKA 1. VAKCINÁCIA OD 6 TÝŽDŇOV VEKU
2. VAKCINÁCIA 2 AŽ 3 TÝŽDNE
PO
1. VAKCINÁCIÍ
PRASNIČKY
A
PRASNICE
1. VAKCINÁCIA 6 AŽ 4 TÝŽDNE PRED PÔRODOM
2. VAKCINÁCIA 2 AŽ 3 TÝŽDNE
PO
1. VAKCINÁCIÍ
(2 týždne pred pôrodom)
REVAKCINÁCIA 3 AŽ 2 TÝŽDNE PRED KAŽDÝM ĎALŠÍM  PÔRODOM
(ak obdobie medzi dvoma pôrodmi je dlhšie ako 8 mesiacov, treba zopakovať základnú vakcináciu)
ENZOOTICKÁ
PNEUMÓNIA
OŠÍPANÝCH
1. VAKCINÁCIA KEDYKOĽVEK (PRASIATKA STARŠIE AKO 10 DNÍ)
(na farmách so silným infekčným tlakom M. hyopneumoniae - prasiatka staršie ako 7 dní)
2. VAKCINÁCIA (vykonáva sa na farmách so silným infekčným tlakom M. hyopneumoniae)
3 TÝŽDNE PO 1. VAKCINÁCIÍ
VÍRUS
PRASACIAHO
REPRO.
A
RESPIR.
SYNDRÓMU
PRASNIČKY
A
PRASNICE
1. VAKCINÁCIA PRED PRIPUSTENÍM
2. VAKCINÁCIA 2 AŽ 3 TÝŽDNE
PO
1. VAKCINÁCIÍ

(pred pripustením)
3. VAKCINÁCIA 60. AŽ 70. DEŇ BREZOSTI
REVAKCINÁCIA 60. AŽ 70. DEŇ KAŽDEJ BREZOSTI
BESNOTA 1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE

 

ROTAVÍR. A ENTER. KOLI INF. = ROTAVÍRUSOVÉ A ENTERÁLNE
    KOLI INFEKCIE OŠÍPANÝCH
PLEUROPN. OŠÍPANÝCH = PLEUROPNEUMÓNIA OŠÍPANÝCH
VÍRUS PRASACIAHO REPRO. A RESPIR. SYNDRÓMU = VÍRUS
    PRASACIAHO REPRODUKČNÉHO A RESPIRAČNÉHO SYNDRÓMU
    (EURÓPSKY A AMERICKÝ TYP VÍRUSU)

 

                           

VAKCINÁCIA OVIEC


BTV

 

1. VAKCINÁCIA
VO VEKU 1 MESIACA
(od 2,5 mesiaca u mláďat od imunizovaných matiek)
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE
(pred rizikovým obdobím)


TETANUS

 
1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
2. VAKCINÁCIA O 3 TÝŽDNE PO 1. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA 1 X ZA 2 ROKY
BESNOTA 1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE

 

BTV = BLUE TONGUE VÍRUS
        KATARÁLNA HORÚČKA OVIEC/KRÁV

 

                             

VAKCINÁCIA KÔZ
TETANUS 1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
2. VAKCINÁCIA O 3 TÝŽDNE PO 1. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA 1 X ZA 2 ROKY
BESNOTA 1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE


 

                             

VAKCINÁCIA HOVÄDZIEHO DOBYTKA


TRICHOFYTÓZA
 
  1.VAKCINÁCIA
 
TEĽATÁ OD 1 DŇA VEKU
DO 2 MESIACOV,
HD NAD 3 MESIACE
2. VAKCINÁCIA O 5 - 14 DNÍ
PO 1. VAKCINÁCIÍ


IBR


 
1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
2. VAKCINÁCIA O 3 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA KAŽDÝCH 6 MESIACOV


LEPTOSPIRÓZA

 
1. VAKCINÁCIA OD 4. MESIACA VEKU

2. VAKCINÁCIA
 
O 4 - 6 TÝŽDŇOV
PO 1. VAKCINÁCIÍ
(najneskôr 4 týždne pred pripustením)
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE
(najneskôr 2 týždne pred pripustením)

ROTA
KORONA
KOLI
INFEKCIE


 
1.VAKCINÁCIA 7 AŽ 5 TÝŽDŇOV
PRED PÔRODOM
2. VAKCINÁCIA 4 AŽ 2 TÝŽDNE
PRED PÔRODOM
(21 dní po 1. vakcinácií)
REVAKCINÁCIA 4 AŽ 2 TÝŽDNE
PRED KAŽDÝM PÔRODOMBTV


 
1. VAKCINÁCIA VO VEKU 1 MESIACA
(od 3 mesiaca u mláďat od imunizovaných matiek)
2. VAKCINÁCIA O 3 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE
(pred rizikovým obdobím)

INF.
KERATOKONJ.


 
1. VAKCINÁCIA OD 1. MESIACA VEKU
(pred začiatkom pastevného obdobia)
2. VAKCINÁCIA 14 DNÍ PO 1. VAKCINÁCIÍ
(imunita nastupuje za 14 dní a trvá 9 mesiacov)


BRSV
PI3V
M. HAEM.
+
BVDV


 
1. VAKCINÁCIA OD 8. TÝŽDŇA VEKU
2. VAKCINÁCIA O 2 AŽ 4 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ


REVAKCINÁCIA

 
V PROBLÉMOVÝCH CHOVOCH
O 6 MESIACOV
PO 2. VAKCINÁCIÍ
V KONKRÉTNOM CHOVE
PRED RIZIKOVÝM OBDOBÍM


TETANUS
 
1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
2. VAKCINÁCIA O 3 TÝŽDNE
PO 1. VAKCINÁCIÍ
REVAKCINÁCIA 1 X ZA 2 ROKY
BESNOTA 1. VAKCINÁCIA OD 3. MESIACA VEKU
REVAKCINÁCIA 1 X ROČNE

 

IBR = INFEKČNÁ BOVINNÁ RINOTRACHEITÍDA
BTV = BLUE TONGUE VÍRUS
        KATARÁLNA HORÚČKA KRÁV/OVIEC
BRSV = BOVINNÝ RESPIRAČNÝ SYNCYTIÁLNY VÍRUS
PI3V
= VÍRUS BOVINNEJ PARAINFLUENZY 3
BVDV = VÍRUS BOVINNEJ VÍRUSOVEJ HNAČKY
INF. KERATOKONJ.
= INFEKČNÁ KERATOKONJUKTIVITÍDA
M. HAEM. = MANNHEIMIA HAEMOLYTICA

 

                           

MLADÉ FRETKY             
1. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 8 - 10 TÝŽDŇOV)
PSINKA
2. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 10 - 14 TÝŽDŇOV)
PSINKA
3. VAKCINÁCIA
(VO VEKU 16 TÝŽDŇOV)
BESNOTA

 

DOSPELÉ FRETKY   
1 X DO ROKA PSINKA
BESNOTA

 

PSINKA (D - distemper)
BESNOTA (R – rabies)

 

                          

MLADÉ KRÁLIKY            
1. VAKCINÁCIA
(OD 5. TÝŽDŇA VEKU)
MOR
MYXOMATÓZA
2. VAKCINÁCIA
(O 1 ROK PO 1. VAKCINÁCIÍ)
MOR
MYXOMATÓZA

 

     DOSPELÉ KRÁLIKY    
1 X DO ROKA MOR
MYXOMATÓZA

 

MOR (RHD - rabbit haemmorrhagic disease)

 

ĎALŠIE VAKCINÁCIE
PASTEURELÓZA KRÁLIKOV

 

                            

VAKCINÁCIA HYDINY
PSEUDOMOR HYDINY = NEWCASTLESKÁ CHOROBA
BRONCHITÍDA HYDINY
SALMONELÓZA HYDINY
INFEKČNÁ BURZITÍDA